pl fr

Kancelaria

Kancelaria wykonuje na rzecz klientów usługi polegające na świadczeniu pomocy prawnej.

 

W zakres usług oferowanych przez Kancelarię wchodzi w szczególności:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych;

  • sporządzanie opinii prawnych;

  • opracowanie projektów aktów prawnych;

  • występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika

 

Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej wykonywania oraz wynagrodzenie określa umowa z klientem.

Wynagrodzenie jest określane po zapoznaniu się z charakterem sprawy i zależy od jej rodzaju i zawiłości oraz niezbędnego nakładu pracy.

 

Strona internetowa Krajowej Izby Radców Prawnych